Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Plac Teatralny 2
87-100 Toruń


Konkurs w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – konkurs nr 1/2018 Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. św. Janów 1/3, Toruń Marzanna Olszewska
tel. 883 353 692, 883 359 312
Konkurs w zakresie kultury fizycznej i sportu - konkurs nr 2/2018 Departament Sportu i Turystyki, Pl. Teatralny 2, Toruń Michał Rutkowski,
tel.883 353 688
„Przeciwdziałanie narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim” – konkurs nr 3/2018 Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia – Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń Agnieszka Szpejna
tel. 56 652 18 19
Rita Załucka
tel. 56 652 18 20
„Przeciwdziałanie narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim” - konkurs nr 4/2018 Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia – Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń Agnieszka Szpejna
tel. 56 652 18 19
Rita Załucka
tel. 56 652 18 20
„Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień” - konkurs nr 5/2018 Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia – Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń Agnieszka Szpejna
tel. 56 652 18 19
Rita Załucka
tel. 56 652 18 20
„Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” - konkurs nr 6/2018 Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń Anna Bartnicka
tel. 56 652 18 71
„Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe” - konkurs nr 7/2018 Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń Anna Bartnicka
tel. 56 652 18 71
„Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów” - konkurs nr 8/2018 Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń Anna Bartnicka
tel. 56 652 18 71
„Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi” - konkurs nr 9/2018 Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń Anna Bartnicka
tel. 56 652 18 71
„Ochrona i promocja zdrowia” - konkurs nr 10/2018 Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, - Biuro Programów Profilaktycznych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń Joanna Chaberska
tel. 56 652 18 22
„Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa” - konkurs nr 11/2018 Departament Sportu i Turystyki, Pl. Teatralny 2, Toruń Agnieszka Komorowska
tel. 56 62 18 423
Marek Wiśniewski
tel. 56 62 18 453
„Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych” – konkurs nr 12/2018 Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia – Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Marii Skłodowskiej-Curie 73, Toruń Anna Jakubowska,
tel. 571 293 076
Piotr Niedziałkowski
571 204 292
Sylwia Błachowicz
tel. 571 293 077
„Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” - konkurs nr 13/2018 Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia – Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Marii Skłodowskiej-Curie 73, Toruń Anna Jakubowska,
tel. 571 293 076
Piotr Niedziałkowski
571 204 292
Sylwia Błachowicz
tel. 571 293 077
„Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – konkurs nr 14/2018 Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia – Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Marii Skłodowskiej-Curie 73, Toruń Anna Jakubowska,
tel. 571 293 076
Piotr Niedziałkowski
571 204 292
Sylwia Błachowicz
tel. 571 293 077
„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” - konkurs nr 15/2018 Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia - Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń Anna Paduszek-Knasiak
tel. 56 656 10 31
„Ochrona zdrowia psychicznego” - konkurs nr 16/2018 Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, - Biuro Programów Profilaktycznych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń Joanna Chaberska
tel. 56 656 10 27
„Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji” - konkurs nr 17/2018 Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia - Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń Anna Paduszek-Knasiak
tel. 56 656 10 31
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” – konkurs nr 18/2018 Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń Elżbieta Wierszyło
tel. 56 652 18 13
„Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich” – konkurs nr 19/2018 Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń Arkadiusz Joppek
tel. 56 652 18 15
Konkurs w zakresie kultury fizycznej i sportu – konkurs nr 20/2018 Departament Sportu i Turystyki, Pl. Teatralny 2, Toruń Michał Rutkowski,
tel. 883 353 688


Kontakt dotyczący działania Generatora:
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
tel. 571 293 076
tel. 571 293 077
tel. 571 204 292
e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl
w godz. 09:00 - 14:00 (pn. - pt.)